Skip to main content

Wiślańska Karta Mieszkańca

O Programie

Program ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Wisły, poprawę jakości ich życia przez łatwiejszy dostęp do obiektów kulturalnych i sportowych. Dodatkowym celem jest promocja Wisły jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca do zamieszkania, a także zachęcenie do zameldowania się na terenie Wisły i płacenia tutaj podatków.

Kto może ubiegać się o Kartę Mieszkańca?

Kartę może otrzymać każdy, kto spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby zameldowane w Wiśle na pobyt stały (bez względu na wiek) i rozliczające w Wiśle podatek dochodowy od osób fizycznych
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy i rozliczające w Wiśle podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Wiśle),
 • osoby, które rozliczają w Wiśle podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Wiśle),
 • osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia).

Wiślańska Karta Mieszkańca jest spersonalizowana imieniem i nazwiskiem. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz.

Jak otrzymać Wiślańską Kartę Mieszkańca?

Kartę można otrzymać w dwóch formach, aplikacji mobilnej oraz karty plastikowej. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek.
Karta wydawana jest bezterminowo. Uprawnienia do posiadania zniżek są przyznawane na okres 2 lat od daty jej wydania z możliwością odnowienia na kolejne dwuletnie okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek, następować będzie automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnienia do zniżek, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego.

Aplikacja mobilna

Pobierz bezpłatną aplikację Wiślańskiej Karty Mieszkańca z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS). Po instalacji podaj swoje dane, które automatycznie zostaną wysłane do Urzędu Miejskiego, w celu potwierdzenia stałego zameldowania. Po pozytywnej weryfikacji aplikacja będzie aktywna.
Jeżeli nie jesteś zameldowany w Wiśle, ale odprowadzasz tutaj podatek, będziesz musiał dostarczyć do urzędu miejskiego wypełniony wniosek (dostępny w zakładce Pliki do pobrania) oraz do wglądu, pierwszą stronę aktualnego rozliczenia podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (pieczęć wpływu lub UPO) albo stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Aplikacja mobilna to najwygodniejsza forma posiadania karty. W aplikacji widoczne są wszystkie zniżki posiadacza karty, a także informacje o aktualnych promocjach. Można również w aplikacji dopisać karty najbliższych członków rodziny (rodzice i dzieci), aby łatwiej korzystać z ulg przy wyjściach całą rodziną.

Wersja plastikowa

Aby otrzymać kartę plastikową, należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Wiśle. Wniosek dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania.

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Wiśle, ale odprowadzasz tutaj podatek, będziesz musiał dostarczyć do Urzędu Miejskiego wypełniony wniosek (dostępny w zakładce Pliki do pobrania) oraz do wglądu, pierwszą stronę aktualnego rozliczenia podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z potwierdzeniem jego złożenia, we właściwym urzędzie skarbowym (pieczęć wpływu lub UPO) albo stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu, z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty, następuje za opłatą w wysokości 20 zł. Opłaty tej, nie pobiera się w przypadku wymiany karty, z powodu zmiany nazwiska jej właściciela.

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl

Godziny Pracy Urzędu
pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

Zarządzanie Wiślańską Kartą Mieszkańca.

Posiadacz Karty może nią zarządzać za pośrednictwem konta utworzonego w aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową.
Po zalogowaniu do konta lub aplikacji otrzymujemy:

 • informacje o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach;
 • informacje o terminie ważności karty;
 • zmianę hasła oraz loginu (nadawanego podczas pierwszego logowania);
 • sprawdzenie poprawności danych osobowych;
 • zablokowanie oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie karty;
 • pobieranie historii transakcji;
 • wysyłanie i odbieranie wiadomości w sprawach związanych z kartą oraz w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Miasta, jego jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych;
 • wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych.

Konto rodzinne.

W celu powiązania kont, w ramach konta rodzinnego, użytkownik może wprowadzić w aplikacji mobilnej lub po zalogowaniu na stronie internetowej, maksymalnie dwa numery kart osób, którym chce ją udostępnić. Osoba o podanym numerze karty musi zaakceptować to powiązanie.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl 

Godziny Pracy

pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wiślańska Karta Mieszkańca 2021