Skip to main content
Nie mam stałego meldunku, ale odprowadzam podatek w Wiśle. Czy mogę otrzymać kartę?
Jeżeli nie jesteś zameldowany w Wiśle, ale odprowadzasz tutaj podatek, będziesz musiał dostarczyć do urzędu miejskiego wypełniony wniosek (dostępny w zakładce Pliki do pobrania)oraz do wglądu, pierwszą stronę aktualnego rozliczenia podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (pieczęć wpływu lub UPO) albo stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Dokumenty należy złożyć w :
Urząd Miejski w Wiśle,
Biuro Podawcze lub biuro nr 105,
Plac Bogumiła Hoffa 3,
tel. +48 33 8552425 wew. 118,
e-mail: um@wisla.pl,
www.wisla.pl.

Godziny Pracy Urzędu:
pon. 7:00 – 15:00,
wt. 7:00 – 16:00,
śr. 7:00 – 15:00,
czw. 7:00 – 16:00,
pt. 7:00 – 13:00.
Gdzie i w jakich godzinach mogę złożyć wniosek o KKM bezpośrednio w urzędzie?
Urząd Miejski w Wiśle,
Biuro Podawcze lub biuro nr 105,
Plac Bogumiła Hoffa 3,
tel. +48 33 8552425 wew. 118,
e-mail: um@wisla.pl,
www.wisla.pl.

Godziny Pracy Urzędu:
pon. 7:00 – 15:00,
wt. 7:00 – 16:00,
śr. 7:00 – 15:00,
czw. 7:00 – 16:00,
pt. 7:00 – 13:00.
Czy Karta jest bezpłatna?
Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następuje za opłatą w wysokości 20 zł. Opłaty tej nie pobiera się, w przypadku wymiany karty, z powodu zmiany nazwiska jej właściciela.
Czy Karta wydawana jest bezterminowo?
Karta wydawana jest bezterminowo. Uprawnienia do posiadania zniżek są poznawane na okres 2 lat od daty wydania WKM, z możliwością odnowienia na kolejne dwuletnie okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następować będzie automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnienia do zniżek należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Wiśle.
Czy korzystając ze zniżek trzeba okazywać dowód tożsamości?
Wiślańska Karta Mieszkańca jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Posługiwanie się cudzą kartą jest nielegalne. W przypadku osób małoletnich nie posiadających dokumentu ze zdjęciem, tożsamość potwierdzić można, dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego. Natomiast, w przypadku dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tożsamość potwierdza zaświadczenie wydane przez placówkę.
Jak wyrobić kartę mieszkańca dzieciom?
Kartę mieszkańca dla dziecka wyrabia się w taki sam sposób jak dla osób pełnoletnich. Jeżeli dzieci nie są zameldowane w Wiśle, ale co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza tutaj podatek – wtedy także jego dzieci do 18 roku życia są uprawnione do otrzymania karty.
Jak karta działa w praktyce?
Co do zasady, korzystanie z uprawnień przypisanych do Karty, odbywa się poprzez odczytanie kodu nadrukowanego na Karcie lub wygenerowanego w aplikacji mKarta, za pomocą terminala, znajdującego się u Partnera programu, który oferuje właścicielom Karty określone zniżki, ulgi, preferencje lub uprawnienia. W ramach funkcjonowania Programu, mogą się także pojawić inne zasady i warunki korzystania z przypisanych do Karty uprawnień, i tak np. w przypadku korzystania z parkingów miejskich, by móc z nich skorzystać na preferencyjnych warunkach, trzeba będzie posiadać odpowiednią naklejkę na szybie samochodu. Naklejki takie będą wydawane wraz z Kartami. W nielicznych przypadkach, aby móc skorzystać z uprawnień, jakie daje nam Karta, trzeba będzie pozyskać specjalny kupon rabatowy i przedłożyć go u danego Partnera programu, który na jego podstawie, udzieli nam odpowiednich zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień. Wszystkie te informacje będą na bieżąco aktualizowane w zakładce “Partnerzy”. Dlatego też zachęcamy do śledzenia tych informacji.
Gdzie znajdę dodatkowych informacje?
Wszystkie informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie www.karta.wisla.pl.
Jak utworzyć konto rodzinne?
Aby powiązać Kartę rodzica z Karta dziecka, przede wszystkim dziecko także musi posiadać Wiślańską Kartę Mieszkańca. Należy zalogować się na kartę dziecka, nacisnąć opcję „powiązania” znajdującą się u góry ekranu, dodać powiązanie poprzez wpisanie numeru Karty rodzica i udostępnić kartę. Następnie rodzic, logując się na swoją Kartę, powinien potwierdzić przesłane mu powiązanie. Od tej chwili rodzic, logując się na swoją Kartę, będzie miał widoczną także Kartę dziecka. W celu powiązania kont WKM, w ramach konta rodzinnego, Użytkownik może wprowadzić w Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej maksymalnie dwa numery kart WKM osób, którym chce udostępnić konto.
Jak mogę skorzystać z Karty w bibliotece?
Pracownicy Biblioteki mogą (na życzenie czytelnika) dodać numer ID Wiślańskiej Karty Mieszkańca do systemu bibliotecznego i w ten sposób, identyfikować czytelnika.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl 

Godziny Pracy

pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wiślańska Karta Mieszkańca 2021