Skip to main content

Wiślańska Karta Mieszkańca

Jak Otrzymać Kartę?

Kartę można otrzymać w dwóch formach – aplikacji mobilnej oraz karty plastikowej. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek.
Karta wydawana jest bezterminowo. Uprawnienia do posiadania zniżek są przyznawane na okres 2 lat od daty jej wydania z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następować, będzie automatycznie. W pozostałych przypadkach, w celu odnowienia uprawnienia do zniżek, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wiśle.
Więcej informacji w zakładce O Programie.

Aplikacja Mobilna

Pobierz bezpłatną aplikację Wiślańskiej Karty Mieszkańca z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS). Po instalacji podaj swoje dane, które automatycznie zostaną wysłane do Urzędu Miejskiego w celu potwierdzenia stałego zameldowania. Po pozytywnej weryfikacji aplikacja będzie aktywna.
Jeżeli nie jesteś zameldowany w Wiśle, ale odprowadzasz tutaj podatek, będziesz musiał dostarczyć do urzędu miejskiego wypełniony wniosek (dostępny w zakładce Pliki do pobrania) oraz do wglądu pierwszą stronę aktualnego rozliczenia podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (pieczęć wpływu lub UPO) albo stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Aplikacja mobilna to najwygodniejsza forma posiadania karty. W aplikacji widoczne są wszystkie zniżki posiadacza karty a także informacje o aktualnych promocjach. Można również w aplikacji dopisać karty najbliższych członków rodziny (rodzice i dzieci) aby łatwiej korzystać z ulg przy wyjściach całą rodziną.

Karta Plastikowa

Aby otrzymać kartę plastikową należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Wiśle. Wniosek dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania.

Jeżeli jesteś zameldowany w Wiśle na pobyt stały, pobyt czasowy lub nie jesteś zameldowany, ale odprowadzasz tutaj podatek dochodowy od osób fizycznych, musisz dostarczyć do Urzędu Miejskiego wypełniony wniosek (dostępny w zakładce Pliki do pobrania ) oraz do wglądu pierwszą stronę aktualnego rozliczenia podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (pieczęć wpływu lub UPO) albo stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następuje za opłatą w wysokości 50 zł w przypadku, gdy zniszczona lub uszkodzona karta została zwrócona do UM wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu. 100 zł – gdy karta nie została zwrócona wraz z wnioskiem.

Opłaty tej nie pobiera się, w przypadku wymiany karty, z powodu zmiany nazwiska jej właściciela, jeżeli nieaktualna karta została zwrócona.

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl

Godziny Pracy Urzędu
pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

 

Kontakt

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl 

Godziny Pracy

pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wiślańska Karta Mieszkańca 2021